Tiếng nói học viên tốt nghiệp

Học viên đã tốt nghiệp tại Học viện Nhật ngữ Osaka đều đã rất nỗ lực trong việc thi lên đại học, cao học và cả Công ty mà mình đang làm việc.

Thành tích thi lên tiếp

Tỉ lệ học lên là 100%
Tỉ lệ học lên so với tỉ lệ đăng kí học lên

TRƯỜNG CAO HỌC
 • ・Trường cao học KYOTO
 • ・Trường cao học OSAKA
 • ・Trường cao học HIROSIMA
 • ・Trường cao học thành phố OSAKA
 • ・Trường cao học giáo dục OSAKA
 • ・Trường cao học nữ sinh NARA
 • ・Trường cao học Tỉnh lập HYOGO
 • ・Trường cao học GIFU
 • ・Trường cao học DOSISYA
 • ・Trường cao học học viện KANSAI
 • ・Trường cao học KANSAI
 • ・Trường cao học RISTUMEIKAN
 • ・Trường cao học KYOURIN
 • ・Trường cao học tiếp thị và phân phối
 • ・Trường cao học kinh tế OSAKA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • ・Trường đại học RYUKOKU
 • ・Trường đại học công nghiệp KYOTO
 • ・Trường đại học KINKI
 • ・Trường đại học công nghiệp OSAKA
 • ・Trường đại học phương Đông
 • ・Trường đại học thương mại OTARU
 • ・Trường đại học SAITAMA
 • ・Trường đại học châu Á THÁI BÌNH DƯƠNG RITSUMEIKAN
 • ・Trường đại học BEPPU
 • ・Trường đại học công nghiệp FUKUI
 • ・Trường đại học TEZUKAYAMA
 • ・Trường đại học luật kinh tế OSAKA
 • ・Trường đại học TENRI
 • ・Trường đại học SOAI
 • ・Trường đại học tiếp thị và phân phối
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 • ・Trường cao đẳng quốc tế YMCA OSAKA
 • ・Trường cao đẳng ngoại ngữ quốc tế ECC
 • ・Trường cao đẳng ngoại ngữ kinh doanh và du lịch SUNDAI
 • ・Trường cao đẳng kế toán KANSAI
 • ・Trường cao đẳng học viện công nghệ thông tin SEIFU
 • ・Trường cao đẳng học viện ERU
 • ・Học viện OHARA
 • ・Trường cao đẳng nghệ thuật KOBE
 • ・Trường cao đẳng sinh học y tế OSAKA
 • ・Trường cao đẳng kỹ thuật HONDA KANSAI
 • ・Trường cao đẳng ô tô TOYOTA KOBE
 • ・Trường cao đẳng khoa học công nghệ thông tin Nhật Bản
 • ・Trường cao đẳng du lịch và khách sạn TRAJAL
 • ・Trường cao đẳng kỹ thuật SYUSEI
 • ・Trường cao đẳng y tế phúc lợi OSAKA