Chi phí liên quan đến giáo dục

Tên khóa học Thời gian Phí xét tuyển Phí nhập học Học phí Phí tài liệu Tổng cộng
Khóa học cơ bản 1 năm 30,000Yên 50,000Yên 720,000Yên 24,000Yên 824,000Yên
Khóa học thi lên tiếp 2 năm 30,000Yên 50,000Yên 1,440,000Yên 48,000Yên 1,568,000Yên
1 năm 9 tháng 30,000Yên 50,000Yên 1,260,000Yên 42,000Yên 1,382,000Yên
1 năm 6 tháng 30,000Yên 50,000Yên 1,080,000Yên 36,000Yên 1,196,000Yên
1 năm 3 tháng 30,000Yên 50,000Yên 900,000Yên 30,000Yên 1,010,000Yên
1 năm 30,000Yên 50,000Yên 720,000Yên 24,000Yên 824,000Yên
Khóa học thi lên cao học 1 năm 30,000Yên 50,000Yên 840,000Yên 24,000Yên 944,000Yên
Khóa học cơ bản
Thời gian
1 năm
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
720,000Yên
Phí tài liệu
24,000Yên
Tổng cộng
824,000Yên
Khóa học thi lên tiếp
Thời gian
2 năm
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
1,440,000Yên
Phí tài liệu
48,000Yên
Tổng cộng
1,568,000Yên
Thời gian
1 năm 9 tháng
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
1,260,000Yên
Phí tài liệu
42,000Yên
Tổng cộng
1,382,000Yên
Thời gian
1 năm 6 tháng
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
1,080,000Yên
Phí tài liệu
36,000Yên
Tổng cộng
1,196,000Yên
Thời gian
1 năm 3 tháng
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
900,000Yên
Phí tài liệu
30,000Yên
Tổng cộng
1,010,000Yên
Thời gian
1 năm
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
840,000Yên
Phí tài liệu
24,000Yên
Tổng cộng
944,000Yên
Khóa học thi lên cao học
Thời gian
1 năm
Phí xét tuyển
30,000Yên
Phí nhập học
50,000Yên
Học phí
768,000Yên
Phí tài liệu
12,000Yên
Tổng cộng
860,000Yên
 Chính sách hoàn trả học phí

Về nguyên tắc, học phí đã đóng cho trường sẽ không được hoàn trả. Ngoại trừ các trường hợp sau, sau khi trừ phí tuyển khảo và các phí cần thiết, nhà trường sẽ hoàn trả học phí và các phí còn lại

・Không đỗ tư cách lưu trú  Hoàn trả toàn bộ

・Không được cấp visa t   Hoàn trả toàn bộ

・Từ bỏ ý định nhập học trước khi nhập cảnh vào Nhật  Hoàn trả toàn bộ

・Xin thôi học giữa chừng với lý do chính đáng như học lên cao…  Hoàn trả tính theo đơn vị quý

※ Trường hợp vi phạm pháp luật, quy định của nhà trường, bị cho thôi học, bỏ học thì không được hoàn tiền.

Chế độ học bổng

Hội hỗ trợ Học viện Nhật ngữ Osaka có những học bổng dành cho học viên của OJA với mục đích mang đến những nhân tài cho xã hội

Đoàn thể thực thi
Hội hỗ trợ Học viện Nhật ngữ Osaka
Mục đích của học bổng
“Hội hỗ trợ Học viện Nhật ngữ Osaka là hội hỗ trợ trường và du học sinh của trường. Hội là đoàn thể tập hợp những doanh nghiệp trong địa phương có mối quan hệ với Học viện Nhật ngữ Osaka. Hội lập ra quỹ học bổng để hỗ trợ học viên học tại OJA với mục tiêu cống hiến những nhân tài cho xã hội. “
Nội dung
Học bổng này được xét duyệt và trao cho học viên học tại OJA, có mục tiêu và hoài bão tương lai cống hiến cho Nhật Bản và đất nước của mình.
Điều kiện cấp học bổng

・Học bổng được dùng để giúp học viên đạt được mục tiêu du học

・Trao cho học viên sẽ học tiếng Nhật tại OJA 1 năm trở lên

Hình thức ứng tuyển
Nộp hồ sơ ứng tuyển cho phòng giáo vụ Học viện Nhật ngữ Osaka
Đối tượng
Khóa học thi lên tiếp
Quốc tịch
Không phân biệt quốc tịch
Tư cách lưu trú
Du học
Giới hạn tuổi tác
Không yêu cầu
Giới hạn số lượng học bổng được nhận
Có thể nhận đồng thời cùng các loại học bổng khác
Học bổng của OJA

・Phần thưởng đi học đầy đủ (trong thời gian học, không nghỉ và đi muộn buổi nào): 30,000 Yên

Điều kiện học 1 năm rưỡi trở lên

・Phần thưởng đi học đầy đủ (trong thời gian học, không nghỉ và đi muộn buổi nào): 10,000 Yên

※ Điều kiện học 1 năm trở lên

・Phần thưởng đi học chuyên cần (trong thời gian học, nghỉ học không quá 3 buổi): 5,000 Yên

※ Điều kiện học 1 năm rưỡi trở lên

・Đỗ N1 (trong thời gian theo học đỗ N1): 10,000 Yên

※ Điều kiện học 1 năm rưỡi trở lên

・Đỗ N2 (trong thời gian theo học đỗ N2): 5,000 Yên

※ Điều kiện học 1 năm rưỡi trở lên

・Dự thi năng lực tiếng Nhật (trong thời gian theo học dự thi trình độ N2 trở lên, hỗ trợ 1 lần duy nhất): 3,000 Yên

※ Điều kiện học 1 năm rưỡi trở lên

・Phần thưởng học viên xuất sắc của lớp (thời điểm tốt nghiệp được đánh giá là học viên xuất sắc nhất lớp): 5,000 Yên

・Giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật (do hội hỗ trợ OJA tổ chức): 100,000 Yên

Bạn là người ham học, chúng tôi luôn hỗ trợ và giúp đỡ bạn!