Chính sách bảo mật

Bảo mật các thông tin quan trong trong trang web, giải thích xử lý các thông tin cá nhân.
Trường chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật thông tin bất cứ lúc nào. Rất mong nhận được sự thông cảm của các thành viên xem thông tin.

Phạm vi áp dụng

Bảo mật được áp dụng khi tất cả mọi người đang sử dụng trang web này, các trang web khác nhau các lĩnh vực khác, nó không áp dụng cho các trang web công ty khác hoạt động, trang web này, để cung cấp thông tin và dịch vụ hữu ích cho tất cả mọi người, chúng tôi cũng đã giới thiệu liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật không áp dụng cho các trang web liên kết. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các báo cáo bảo mật của riêng mình khi chúng được truy cập cho mỗi trang web.

Về liên kết đến trường

Trường hợp muốn dán đường dẫn qua trang web khác, hãy trở về trang đầu. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo với chúng tôi theo số điện thoại Học Viện Nhật ngữ Osaka816-6707-2227

Xử lý thông tin cá nhân

Cùng với việc quản lý thông tin cá nhân một cách hợp lý, cố gắng tới mức tối đa để tránh làm rò rỉ thông tin.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được sử dụng trong trang web này cấm được sử dụng sao chép, cung cấp hay mua bán với bên thứ ba theo mọi hình thức.