พวกเราคอยให้กำลังใจ
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > พวกเราคอยให้กำลังใจ
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
พวกเราคอยให้กำลังใจ
ทางลัดที่จะเรียนภาษาให้เก่งเร็ว นั่นคือ การฝึกฝนในประเทศเจ้าของภาษา
ZHAO PING
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า คุณเชา ปิง
ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาษา การจดจำ เกิดขึ้นด้วยการฟังและอ่านซ้ำๆ อุปสรรคของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในประเทศจีนคือการขาดสิ่งแวดล้อมใน การฟังและการอ่านที่ดี ต่อจากนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่อาศัยการท่องจำ อย่างไรก็ตามการท่องจำภาษามันไม่จดจำถาวร มันเป็นเรื่องโง่ที่จะใช้เวลามากในการเรียน ภาษาญี่ปุ่นโดยการท่องจำของนักศึกษาจีน ดังนั้นผมจึงขอแนะนำการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและ ใช้มันพร้อมกันที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่จะสามารถประหยัดเวลาในการเรียนภาษา ญี่ปุ่นได้มากขึ้น แต่ยังสามารถสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็น ขุมทรัพย์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นสำหรับคุณ
ผู้สนับสนุนของสมาคมจะให้การสนับสนุนทุกอย่างสำหรับนักเรียนทุกคน
NITTA TAKASHI
ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันสอนภาษษญี่ปุ่นโอซาก้า คุณทาคาชิ นิตตะ (สส.เมืองโอซาก้า )
นับเป็นปีที่ 21 ในฐานะสมากชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมืองโอซาก้าและ ผู้อำนวยการของบริษัทบัญชี ผมมีประสบการณ์หลายปีในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสนับสนุนงานท้องถิ่น โดยส่วนตัวรู้สึกว่าว่าสายการทำงานของ ฉันไม่ได้ถูกจำกัดแค่ กิจกรรมท้องถิ่นเท่านั้น แต่สามารถทำเป็นกิจกรรมระดับ โลก ด้วยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า โดยลูกชายของฉัน ฉันยินดีที่จะนำเสนอ ทุกอย่างสำหรับโรงเรียนนี้และฉันสนับนุนอย่างเต็มที่สำหรับนักเรียนต่างชาติ ด้วยประสบการณ์ที่มีมา และจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ฉันจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสการ ใช้ชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่น , ทำงานพาร์ท-ไทม์และการเข้าร่วมกิจกรมมชุมชนเพื่อ ความใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผมยังสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติ ที่จะเข้าพักที่ ฮิราโนกุ พื้นที่เมืองโอซาก้า เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของคุณและ ให้ทัศนคติเชิงโลกาภิวัฒน์
มันน่าตื่นเต้นมากเมื่อโรงเรียนโอซาก้าโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้น
CHIKA KATSUHIKO
ที่ปรึกษาของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่โอซาก้า คุณคัตสึอิโกะ ชิกกะ
ประการแรก
สำหรับศึกษาต่างชาติ การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดีที่สุดคือการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะอาจารย์และคนญี่ปุ่น คนนึง ผมรู้สึกดีที่ได้ผลักดันให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
ประการที่สอง
ถ้าพูดถึงภาษาต่างประเทศ ในหลากหลายประเทศการเรียนการสอนภาษาขั้นพื้นฐานต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่นในประเทศจีนมีหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดีมากมายและครูที่เก่งมากๆ เมื่อเร็วๆ นี้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น จากมณฑลเจียงซูเขาตีพิมพ์หนังสือที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น ถ้ามีคนศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองนั้น เขาก็ไม่ สามารถสัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถ เข้าใจได้ว่าทำไมญี่ปุ่นมีชิวิตที่สะดวกสบายทั้งๆที่ญี่ปุ่นมีที่ดินจำกัด แต่ก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสังคมคนสูงอายุ และก็ยังคงเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่าย แต่ญี่ปุ่นมีจิตวิญาณที่จะเอาชนะ ความอยากลำบากเหล่านั้นทั้งหมด ผมเชื่อว่าเมื่อผู้คนมาถึงญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่น จะเข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่นและเข้าไปใกล้สังคม คนญี่ปุ่นยิ่งขึ้น
ประการที่สาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษานี้เคยเป็นลูกศิษย์ของฉันและปัจจุบันเขาได้จบปริญญาโท ฉันคิดว่าโรงเรียนจะยิ่งดียิ่ง ขึ้นถ้าได้ผู้นำที่ยอดเยี่ยม การศึกษาอยุ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งจำเป็นและคุณควรจะเรียนในโรงเรียน แน่นอน,ประเทศญี่ปุ่นยังคงมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายยังมีความปลอดภัยในชีวิตและความ กระตืนรือล้นในการช่วยเหลือชาวต่างชาติ ฉันคิดว่าผู้คนทั่วโลกรู้จักประเทศญี่ปุ่นจากวัฒนธรรมต่างๆ เช่นหนังสือการ์ตูนหรือ วัฒนธรรมอื่นที่เป็นที่นิยม วัฒนธรรมโบราณที่สืบสานต่อเนื่องมากกว่า 1000 ปี หรือเทคโนโลยีต่างๆที่รอให้คุณมาศึกษา
การเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางลัดที่ดีที่สุดคือ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า
INAGAKI YUICHI
ที่ปรึกา สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า คุณยูอิจิ อินากากิ(ผู้อำนวยการสอนของสมาคมช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น)
ปัจจุบันผมบริหารบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 บริษัท แต่ก่อนหน้านี้ผมเคยบริหารงานโรงเรียน ดังนั้นจากการที่เคยแนะนำ ให้มุมมองแก่พวกเยาวชน ผมคิดว่าการทำงานของฉันคือการศึกษา ในขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มุ่งมั่นเพื่อสานฝันของพวกเขา คืองานของฉัน ดังนั้นผมหวังว่าเยาวชนจากหลากหลายประเทศสามารถศึกษาเทคโนโลยีและรับเอาความรู้ที่ก้าวหน้า ดังนั้นฉันจึงติดต่อ คุณคัตสึอิโกะ ชิกกะ ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอซาก้า เราตั้งสมาคมที่ชื่อ “สมาคมช่วยเหลือนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับ นักสึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น” เป้าหมายของสมาคมนี้คือการร่วมมือกันของโรงเรียนและอาจารย์ที่ให้การศึกษาโดยการสนับสนุน สำหรับนักศึกษาที่กำลังวางแผนที่จะเข้าศึกษาที่วิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โชคดีที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า ได้จัดหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียน ที่กำลังวางแผนที่จะเข้าศึกษาที่วิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉันทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่นั่นด้วย
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese