Giới thiệu học sinh
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Giới thiệu học sinh
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Học sinh hiện tại ( Học sinh khóa 2)
Mỗi ngày, du học sinh cố gắng chăm chỉ học tiếng Nhật mỗi ngày.
Tiếng nói học sinh
Bạn Wang Shan Shan
(Trung Quốc)
Ước mơ của tôi trong tương lai là dạy tiếng Trung Quốc cho người Nhật
Bạn Huang Hui
(Trung Quốc)
Ước mơ của tôi trong tương lai là trở thành thông dịch viên
Bạn Li Jing
(Trung Quốc)
Ước mơ tương lai của tôi là trở thành ký giả báo
Bạn Daniel
(Tây Ban Nha)
Ước mơ trong tương lai của tôi là trở thành nhiếp ảnh gia thế giới
   
Học sinh đã tốt nghiệp ( Học sinh khóa 1)
Các học sinh khóa 1 của trường hiện tại đã vào học cao học, đại học và đi làm. Các bạn cũng đang thật cố gắng
Tiếng nói của học sinh đã tốt nghiệp
Bạn Tian Yuan
(Trung Quốc)
Ước mơ trong tương lai của tôi là trở thành giáo viên dạy tiếng Anh
Bạn Ji Wenlong
(Trung Quốc)
Ước mơ trong tương lai của tôi là trở thành kỹ sư PCL
Bạn Ding Lingling
(Trung Quốc)
Ước mơ của tôi là tự mình mở công ty, Sau khi tốt nghiệp tôi đang đi học cao
Bạn Ding Yexin
(Trung Quốc)
Tôi muốn trở thành giảng viên đại học. Hiên tại tôi đang làm nghiên cứu sinh tại trường cao học
Bạn Long Huiran
(Trung Quốc)
Tôi muốn làm việc tại công ty có liên quan đến thương mại. Hiện tại đang học cao học tại Nhật
Bạn Huo Siye
(Trung Quốc)
Ước mơ của tôi là muốn làm việc liên quan đến phương tiện truyền thông. Hiện tại tôi đang học cao học tại Nhật
Bạn Sun WanWan
(Trung Quốc)
Ước mơ của tôi là mở công ty, hiện tại tôi đang học cao học tại Nhật
   
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese