แนะนำนักเรียน
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > แนะนำนักเรียน
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ (ภาคเรียนที่ 2)
นักเรียนต่างชาติทุกคนกำลังตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวัน
เสียงจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
Wang shanshan (จีน)
ฝันอยากเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนให้คนญี่ปุ่นในอนาคต
Huang hui (จีน)
ฝันอยากเป็นล่ามและนักแปลในอนาคต
Li jing (จีน)
ฝันอยากเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอนาคต
Daniel (สเปน)
ฝันอยากเป็นนักถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในอนาคต
   
นักเรียนที่จบการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)
Osaka Japanese Language Academy นักเรียนในภาคเรียนที่ 1 กำลังพยายามศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย และหางานทำในบริษัทต่างๆ
เสียงจากนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว
Tian yuan (จีน)
ฝันอยากเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในอนาคต
Ji wenlong (จีน)
ฝันอยากเป็นวิศวกรในระบบ PCL ในอนาคต
Ding lingling (จีน)
ฝันอยากสร้างบริษัทของตนเอง หลังจากจบการศึกษาจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
Ding yexin (จีน)
ฝันอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาจะเข้าเป็นนักศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
Long huiran (จีน)
ฝันอยากทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้า หลังจากจบการศึกษาจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
Huo siye (จีน)
ฝันอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าว หลังจากจบการศึกษาจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเอกชน
Sun wanwan (จีน)
ฝันอยากสร้างบริษัทของตนเอง หลังจากจบการศึกษาจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
   
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese