Học Bổng
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Học Bổng
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Tại hội chi viện cho Học Viện Ngôn Ngữ Osaka, Cấp học bổng là mong muốn hỗ trợ cho học sinh xuất sắc của Học Viện Ngôn Ngữ Osaka, làm nền tản đào tạo cho xã hội có thêm những nhân tài mới.Học Bổng
Tổ chức thực hiện Hội chi viện Học Viện Ngôn Ngữ Osaka
Mục Đích Học Bổng Được thành lập từ Hội chi viện của Học Viện Ngôn Ngữ Osaka và các công ty có mối quan hệ với trường tại khuc vực. Cùng với việc hỗ trợ học bổng là mong muốn hỗ trợ cho học sinh xuất sắc Học Viện Ngôn Ngữ Osaka đễ đào tạo cho xã hội có thêm những nhân tài mới.
Nội Dung Đây là học bổng được xem xét và quyết định một cách công bằng với mức độ hỗ trợ biến giấc mơ của các bạn học sinh có nguyện vọng du học tại Học Viện Ngôn Ngữ Osaka
Điều kiện Là học bổng vơi mục đích khuyến học, Học viện ngôn ngữ Osaka quyết định áp dụng cho khóa học từ 1 năm trở lên
Hình thức ứng tuyển Đăng ký nhận tài liệu dư tuyển tại văn phòng trường
Đối tượng dự tuyển Khóa học tiếp
Quốc tịch Không phân biệt quốc tịch
Tu cách lưu trú Du Học
Giới hạn tuổi Không
Giới hạn đồng hệ Khi nhận học bổng của trường, vẫn có thể nhận các học bổng khác
Tiền học bổng 100,000 Yên
Học bổng của trường OJA
 • Thưởng chuyên cần.(trong thời gian học không vắng mặt lần nào) 30,000 yen.
  ※ Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm rưỡi trở lên.

 • Thưởng chuyên cần.(trong thời gian học không vắng mặt lần nào) 10,000 yen.
  ※ Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm trở lên.

 • Thưởng cho sự cần mẫn.(trong thời gian học vắng mặt không quá 3 buổi) 5,000 yen.
  ※ Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm rưỡi trở lên.

 • Thưởng đỗ N1 ( trong thời gian học đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1) 10,000 yen.
  ※Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm rưỡi trở lên.

 • ưởng đỗ N2 ( trong thời gian học đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2) 5,000 yen.
  ※Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm rưỡi trở lên.

 • Đăng ký thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật( trong thời gian học đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2 trở lên, chỉ 1 lần) 3,000 yen
  ※Điều kiện thời gian học trong vòng 1 năm rưỡi trở lên.

 • Thưởng học sinh ưu tú cấp lớp ( là học sinh ưu tú nhất trong các học sinh thuộc các lớp tốt nghiệp) 5,000 yen.

 • Người thắng cuộc trong cuộc thi biện luận ( người thắng cuộc trong cuộc thi biện luận được tổ chức bởi hiệp hội OJA) 100,000 yen.

Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese