ทุนการศึกษา
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home >ทุนการศึกษา
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
ซึ่งเป็นสมาคมที่สนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนต่างชาติ สมาคมนี้กำหนดให้ทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
ทุนการศึกษาของสมาคม Osaka Japanese Language Academy
ผู้มอบทุนการศึกษา สมาคม Osaka Japanese Language Academy
วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา Osaka Japanese Language Academy และบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง “สมาคม Osaka Japanese Language Academy” ซึ่งเป็นสมาคมที่สนับสนุนโรงเรียนและนักเรียนต่างชาติ สมาคมนี้กำหนดให้ทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
รายละเอียด OJA จะคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษานี้อย่างยุติธรรมที่สุด โดยพิจารณานักเรียนระหว่างเรียนที่ OJA จากเป้าหมายของการเรียน ความฝันในอนาคต การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือในประเทศของตน
เงื่อนไขการมอบทุนการศึกษา
  • ต้องใช้ทุนการศึกษานี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษา
  • ต้องมีโครงการในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่ OJA เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี
วิธีการสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานของ Osaka Japanese Language Academy
หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สัญชาติ ไม่จำกัด
สถานภาพการพำนัก เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
อายุ ไม่จำกัด
การจำกัดการรับทุนการศึกษาอื่น สามารถรับทุนการศึกษาอื่นร่วมกันได้
จำนวนเงินของทุนการศึกษา 100,000 เยน
ระยะเวลาของทุนการศึกษา ใน 1 ปี จะมอบทุนการศึกษา 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนมกราคม
จำนวนผู้รับทุน 1-2 ท่าน
ระยะเวลาการรับสมัคร เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี
วิธีการคัดเลือก
  • การเขียนเรียงความและสุนทรพจน์
  • การวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ระดับ N3 หรือความสามารถมากกว่าหรือเทียบเท่าระดับ N3)
  • การแสดงออกในชั้นเรียน
  • การสัมภาษณ์
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese