ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > ตารางกำหนดการใน 1 ปี
ホーム
年間スケジュール
講師紹介
生活サポートスタッフ
日本での住まい
日常生活サポート
学生の1日
学生紹介
周辺情報
日本文化の体験
理事長メッセージ
生活サポーター
地図・アクセス
周辺案内
教育理念
大阪日本語アカデミーブログ「ココログ」
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
Facebook
1 ปีที่เต็มไปด้วยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
กิจกรรมของโรงเรียน
ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียน เดือนเมษายน
ตรวจร่างกาย
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลชมดอกซากุระ)
กิจกรรมของโรงเรียน
อบรมความปลอดภัยบนท้องถนน
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
อบรมนอกสถานที่
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลฮานะบะตะ)
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลเทนชิน)
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (พิธีชงชา)
กิจกรรมของโรงเรียน
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
การออกร้านขายสินค้า
กิจกรรมของโรงเรียน
งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ (ภาคเรียนที่ 1)
การสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1)
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลคาวะเบะ)
กิจกรรมของโรงเรียน
ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียน เดือนตุลาคม
ซ้อมหนีภัย・ตรวจร่างกาย / อบรมความปลอดภัยบนท้องถนน
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
อบรมนอกสถานที่
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
งานเลี้ยงวันคริสต์มาส
การแข่งขันทำอาหาร
กิจกรรมของโรงเรียน
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ปีใหม่  การไหว้พระในวันปีใหม่ การตีระฆังในวันปีใหม่)
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 2)
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลเซะซึบุง (เทศกาลเปลี่ยนเข้าฤดูใบไม้ผลิ) การปาถั่ว)
กิจกรรมท่องเที่ยวหลังจากจบการศึกษา
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบก่อนจบการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ
แนะนำกิจกรรมในหนึ่งปีผ่านรูปภาพ
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Contact us
2-2-12 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese