ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > ตารางกำหนดการใน 1 ปี
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
เกี่ยวกับนักเรียน
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลและวัฒนธรรม
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข่าวสาร
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
1 ปีที่เต็มไปด้วยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
กิจกรรมของโรงเรียน
ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียน เดือนเมษายน
ตรวจร่างกาย
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลชมดอกซากุระ)
กิจกรรมของโรงเรียน
อบรมความปลอดภัยบนท้องถนน
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
อบรมนอกสถานที่
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลฮานะบะตะ)
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลเทนชิน)
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (พิธีชงชา)
กิจกรรมของโรงเรียน
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
การออกร้านขายสินค้า
กิจกรรมของโรงเรียน
งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ (ภาคเรียนที่ 1)
การสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1)
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลคาวะเบะ)
กิจกรรมของโรงเรียน
ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ที่เข้าเรียน เดือนตุลาคม
ซ้อมหนีภัย・ตรวจร่างกาย / อบรมความปลอดภัยบนท้องถนน
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบเข้าระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
อบรมนอกสถานที่
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
งานเลี้ยงวันคริสต์มาส
การแข่งขันทำอาหาร
กิจกรรมของโรงเรียน
ปิดภาคเรียนฤดูหนาว
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ปีใหม่  การไหว้พระในวันปีใหม่ การตีระฆังในวันปีใหม่)
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 2)
อบรมนอกสถานที่ / กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลเซะซึบุง (เทศกาลเปลี่ยนเข้าฤดูใบไม้ผลิ) การปาถั่ว)
กิจกรรมท่องเที่ยวหลังจากจบการศึกษา
ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ
กิจกรรมของโรงเรียน
การสอบก่อนจบการศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ
แนะนำกิจกรรมในหนึ่งปีผ่านรูปภาพ
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese