Hướng dẫn tuyển sinh
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Hướng dẫn tuyển sinh
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Điều kiện tuyển sinh
Các khóa học Điều kiện tuyển sinh
Khóa học cơ bản. 1) Giành cho các bạn đã hoàn thành trương trình học từ 12 năm trở lên, hoặc có bằng cấp tương đương.
2)Giành cho các bạn đỗ một trong những bài kiểm tra chứng chỉ bên dưới:
  • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật N5
  • J-TEST trình độ F
  • NAT-TEST trình độ 5
Khóa học lên cao.
Khóa học lên cao học. 1) Giành cho các bạn có bằng đại học tại nước ngoài.
2) Giành cho các bạn đỗ kỳ thi năng lục tiếng Nhật N2 trở lên.
※Số lượng tuyển sinh có hạn, Quá trình tuyển sinh cũng sẽ mất thời gian nhất định..Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung là không quá 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ gốc đến cục xuát nhập cảnh
Chi phí giáo dục
 
Tên khóa học Thời gian

Phí tuyển khảo

Phí nhập học Học phí Phí tài liệu Tổng cộng
Khóa học cơ bản 1 năm 30,000yen 50,000yen 668,000yen 12,000yen 760,000yen
Khóa học lên cao 2 năm 30,000yen 50,000yen 1,336,000yen 24,000yen 1,440,000yen

1 năm
9 tháng

30,000yen 50,000yen 1,169,000yen 21,000yen 1,270,000yen
1 năm
6 tháng
30,000yen 50,000yen 1,002,000yen 18,000yen 1,100,000yen
1năm
3 tháng
30,000yen 50,000yen 835,000yen 15,000yen 930,000yen
1năm 30,000yen 50,000yen 668,000yen 12,000yen 760,000yen
Khóa học dự bị cao học 1 năm 30,000yen 50,000yen 768,000yen 12,000yen 860,000yen
Download các tài liệu
Tải tất cả các tài liệu
application+personal-record+reasons+financial-sponsorship+declaration
(PDF data 1.45MB)
Tải từng phần
Application
(application.pdf /2 trang /kích cỡ:176KB)
Personal-record 
(personal-record.pdf /1 trang/ kích cỡ 233KB)
Reasons
(reasons.pdf /1 trang/kích cỡ 147KB)
Financial-sponsorship
(financial-sponsorship.pdf / 1 trang /kích cỡ 188KB)
Declaration
(declaration.pdf / 1 trang/kích cỡ 160KB)
Mỗi tài liệu đã được đăng ký tại dưới dạng PDF. Để mở một tài liệu được đăng ký ở đây, bạn cần Adobe Reader. Adobe Reader có thể được tải về bằng cách nhấn vào nút bên trái
Thời gian đăng ký nhập học và thủ tục
Thời gian nhập học. Thời gian tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh. Thông báo kết quả thẩm tra. Thời gian đến Nhật.
Kỳ học tháng 4 tháng 10- tháng 11 của năm trước Giữa tháng 12 của năm trước Cuối tháng 2 Cuối tháng 3
Kỳ học tháng 7 Tháng 1- cuối tháng 2 Giữa tháng 3 Cuối tháng 5 Cuối tháng 6
Kỳ học tháng 10 Tháng 4- cuối tháng 5 Giữa tháng 6 Cuối tháng 8 Cuối tháng 9
Kỳ học tháng 1 Tháng 7- cuối tháng 8 Giữa tháng 9 Cuối tháng 11 Đầu tháng 1
※Trường hợp học tiếng Nhật trong một thời gian dài bắt buột bạn phải có Visa du học. .Để có được "Visa du học",Trường chúng tôi phải tự hiện các giấy tờ cần thiết ở cục quản lý xuất nhập cảnh.
Các hồ sơ từ đăng ký đến nhập học
1) Nộp hồ sơ Application là hồ sơ nộp cho trường
2) Kiểm tra hồ sơ lần cuối cùng Hồ sơ nhập cảnh: Sau khi trường nộp hồ sơ của các bạn cho cục nhập cư, cục nhập cư sẽ chiu trách nhiệm kiểm tra đến cuối cùng
3) Cấp chứng nhận tư cách lưu trú 「 Chứng nhận tư cách lưu trú 」được cấp bởi cục quản lý xuất nhập cảnh.
4) Thanh toán Thanh toán: ‘’Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện’’sẽ đóng học phí
5) Gửi chứng nhận tư cách lưu trú Học viện Nhật ngữ Osaka sẽ gửi「 Chứng nhận tư cách lưu trú 」tới các học sinh.
6) Xin thi thực visa Visa; Sẽ nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Nhật Bản hoặc nộp đơn xin thị thực tại Lãnh sự quán ở nước ngoài.
7) Đến Nhật Đến Nhật: Sau khi kiểm tra, sẽ đến Nhật
8) Nhập học Bắt đầu nhập học
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese