Hướng dẫn tuyển sinh
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Hướng dẫn tuyển sinh
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Học Bổng
Students livin of one day flowchart
students introduction
Thành tích học tập
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
Học Bổng
Bản đồ, chỉ dẫn
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
日本留学生大学大学院進学支援協会
Điều kiện tuyển sinh
Các khóa học Điều kiện tuyển sinh
Khóa học 2 năm Đối tượng đã hoàn thành chương trình 12 năm của hệ thống giáo dục nước ngoài hoặc đối tượng có trình độ tương đương. Người có trình độ tiếng Nhật tương đương với cấp độ 5 và 4.
Khóa học 1.5năm
Khóa học 1 năm(Học dự bị lớp cao học) 1)Đối tượng đã hoàn thành chương trình 12 năm của hệ thống giáo dục nước ngoài hoặc đối tượng có trình độ tương đương.
2)Đối với đối tượng muốn học khóa học 1 năm, phải có 2kyu trở lên.
※Số lượng tuyển sinh có hạn, Quá trình tuyển sinh cũng sẽ mất thời gian nhất định..Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung là không quá 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ gốc đến cục xuát nhập cảnh
Chi phí giáo dục
Các khóa học Chi phí tuyển sinh Tiền nhập học Tiền học phí Tiền tài liệu Tổng cộng
Khóa học 2 năm 30,000yen 50,000yen 1,200,000yen 20,000yen 1,300,000yen
Khóa học 1.5năm 30,000yen 50,000yen 900,000yen 15,000yen 995,000yen
Khóa học 1 năm(Học dự bị lớp cao học) 30,000yen 50,000yen 700,000yen 10,000yen 790,000yen
Download các tài liệu
Tải tất cả các tài liệu
application+personal-record+reasons+financial-sponsorship+declaration
(PDF data 1.45MB)
Tải từng phần
Application
(application.pdf /2 trang /kích cỡ:176KB)
Personal-record 
(personal-record.pdf /1 trang/ kích cỡ 233KB)
Reasons
(reasons.pdf /1 trang/kích cỡ 147KB)
Financial-sponsorship
(financial-sponsorship.pdf / 1 trang /kích cỡ 188KB)
Declaration
(declaration.pdf / 1 trang/kích cỡ 160KB)
Mỗi tài liệu đã được đăng ký tại dưới dạng PDF. Để mở một tài liệu được đăng ký ở đây, bạn cần Adobe Reader. Adobe Reader có thể được tải về bằng cách nhấn vào nút bên trái
Thời gian đăng ký nhập học và thủ tục
Các khóa học Thời hạn nhập học Thời gian nhận hồ sơ Nộp hồ sơ lên cục xuất nhập cảnh Kết quả Thời gian đến Nhật
Khóa học 2 năm
Khóa học 1 năm bao gồm tham gia lớp dự bị cao học
Tuyển sinh tháng 4 Tháng 10 đến tháng 11 của năm trước Giữa tháng 12 cảu năm trước Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 Cuối tháng 3
Khóa học 1.5 năm Tuyển sinh tháng 10 Tháng 4 đến cuối tháng 5 Giữa tháng 6 Cuối tháng 8 uối tháng 9
※Trường hợp học tiếng Nhật trong một thời gian dài bắt buột bạn phải có Visa du học. .Để có được "Visa du học",Trường chúng tôi phải tự hiện các giấy tờ cần thiết ở cục quản lý xuất nhập cảnh.
Các hồ sơ từ đăng ký đến nhập học
1) Nộp hồ sơ Application là hồ sơ nộp cho trường
2) Kiểm tra hồ sơ lần cuối cùng Hồ sơ nhập cảnh: Sau khi trường nộp hồ sơ của các bạn cho cục nhập cư, cục nhập cư sẽ chiu trách nhiệm kiểm tra đến cuối cùng
3) Phát hành giấy chứng nhân đủ tư  Giấy chứng nhận đủ điều kiện
4) Thanh toán Thanh toán: ‘’Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện’’sẽ đóng học phí
5) Cấp giấy chứng nhận tư cách Giấy chứng nhận đủ điều kiện sẽ gởi cho học sinh của trường
6) Xin thi thực visa Visa; Sẽ nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Nhật Bản hoặc nộp đơn xin thị thực tại Lãnh sự quán ở nước ngoài.
7) Đến Nhật Đến Nhật: Sau khi kiểm tra, sẽ đến Nhật
8) Nhập học Bắt đầu nhập học
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese