การรับสมัคร
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > การรับสมัคร
ホーム
年間スケジュール
講師紹介
生活サポートスタッフ
日本での住まい
日常生活サポート
学生の1日
学生紹介
周辺情報
日本文化の体験
理事長メッセージ
生活サポーター
地図・アクセス
周辺案内
教育理念
大阪日本語アカデミーブログ「ココログ」
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
Facebook
การรับสมัคร
ชื่อหลักสูตร เงื่อนไขในการเข้าเรียน

คอร์ส 2 ปีสำหรับศึกษาต่อ

1) ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2) ต้องสอบผ่านชนิดใดชนิดหนึ่งด้านล่างนี้
  • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N5
  • J-TEST ระดับF
  • NAT-TEST ระดับ5
คอร์ส 1.5 ปีสำหรับศึกษาต่อ
คอร์ส 1 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1) ต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2) ต้องผ่านการทดสอบภาษาในระดัย N2 มาแล้ว
*รับสมัครจำนวนจำกัด ถ้าเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที
* ในการพิจราณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนได้หรือไม่ได้นั้น ทาง เราจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความพร้อมจริงๆ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานต่างๆยังไม่เพียงพอต่อการพิจราณา ทางเราจำเป็นต้องขอเอกสารหลักฐานเพิ่มอีก ดังนั้นผู้สมัครจึงควรยื่นหลักฐานการ สมัครล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของตัวผู้สมัครเอง
ราคาแลค่าธรรมเนียม   (เงินเยน)
ชื่อหลักสูตร ค่าธรรมเนียม
การสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ รวม
คอร์ส 2 ปีสำหรับศึกษาต่อ 30,000yen 50,000yen 1,200,000yen 20,000yen 1,300,000yen
คอร์ส 1.5 ปีสำหรับศึกษาต่อ 30,000yen 50,000yen 900,000yen 15,000yen 995,000yen
คอร์ส 1 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 30,000yen 50,000yen 700,000yen 10,000yen 790,000yen
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
การประยุกต์ใช้สำหรับการเข้าศึกษา + ประวัติย่อ+ คำสั่งโรงเรียน เหตุผล+ตัวอักษรของการสนับสนุน+คำสาบาน
(PDF data1.45MB)
ดาวน์โหลดบางส่วน
การประยุกต์ใช้สำหรับการเข้าศึกษา
(Application.pdf / page 2 / 176KB)
ประวัติย่อ
(Personal-record.pdf / page 1 / 233KB)
คำสั่งโรงเรียน เหตุผล
(Reasons.pdf / page 1 / 147KB)
ตัวอักษรของการสนับสนุน
(Financial-sponsorship.pdf / page 1 / 188KB)
คำสาบาน
(Declaration.pdf / page 1/ 160KB)
อกสารแต่ละส่วน จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF ดังนั้น การเปิดเอกสารหรือข้อมูลต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ โดยคลิ๊กขวา แล้วเลือกดาวน์โหลด
ชื่อหลักสูตร ช่วงรับนักศึกษาใหม่ ช่วงยื่นคำร้องต่อ
ตม.ประเทศญี่ปุ่นพิจารณา
ช่วงยื่นคำร้องต่อ ตม.ประเทศญี่ปุ่นพิจารณา ช่วงประกาสผล
การพิจารณา
ช่วงเดินทางมาญี่ปุ่น
คอร์ส 2 ปีสำหรับศึกษาต่อ
คอร์ส 1 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
เดือน 4
(คอร์สต่อเนื่อง 2 ปี)
(คอร์สปริญญาโท)
เดือน 10 - เดือน 11
ปีก่อนหน้า
กลางเดือน 12 ปีก่อนหน้า ปลายเดือน 2 - ต้นเดือน 3 หลังวันที่ 21 เดือน 3
คอร์ส 1.5 ปีสำหรับศึกษาต่อ เดือน 10
(คอร์สต่อเนื่อง 1.5 ปี)
เดือน 4 – หลังวันที่ 21 เดือน 5 กลางเดือน 6 หลังวันที่ 11 เดือน 8 หลังวันที่ 21 เดือน 9
*กรณีเรียนภาษาญี่ปุ่นในคอร์สระยะยาว จำเป็นต้องใช้ วีซ่าสำหรับการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในสถาบัน ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองที่โรงเรียน เพื่อขอรับ วีซ่าสำหรับการศึกษา
ขั้นตอนการรับสมัครจนถึงการเป็นนักศึกษาใหม่
1) การยื่นใบสมัคร ยื่นเอกสารใบสมัครต่างๆที่สถาบันสอนภาษาโอซาก้า
2) ขั้นตอนการเลือกก่อนเข้าประเทศ สถาบันสอนภาษาโอซาก้าจะเป็นคนเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษา, จากนั้นจะยื่นเอกสารให้กับ
กองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
3) การรับรองคุณสมบัติ พักอาศัยชั่วคราวชั่วคราว
สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาพักอาศัยชั่วคราว(ที่ญี่ปุ่น)
4) การชำระเงิน หลังจากที่ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ขอให้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด
5) การมอบเอกสารรับรองคุณสมบัติ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติรัฐบาลจะแจ้งต่อสถาบันสอบภาษาญี่ปุ่นโอซาก้าเพื่อแจ้งสิทธิ์ในการศึกษาให้กับ นักศึกษาโดยตรง
6) การยื่นขอวีซ่า ทางโรงเรียนจะเป็นผู้นำเอกสารยื่นสถานทูตญี่ปุ่นหรือ สถานกงสุลเพื่อขออนุมัติวีซ่า
7) การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น หลังจากกพิจารณาคัดเลือกแล้ว เดินทางไปญี่ปุ่นได้เลย
8) นักศึกษาใหม่ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นโอซาก้า
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Contact us
2-2-12 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese