Bảo mật
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Bảo mật
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Bảo mật các thông tin quan trong trong trang web, Giải thích xử lý các thông cá nhân. Tại trường, hiện tại thông tin bảo mật có thể thay đổi, rất mong nhận được sự thông cảm của các thành viên xem thông tin.
Bảo mật
Phạm vi áp dụng
Bảo mật được áp dụng khi tất cả mọi người đang sử dụng trang web này, các trang web khác nhau các lĩnh vực khác, nó không áp dụng cho các trang web công ty khác hoạt động, trang web này, để cung cấp thông tin và dịch vụ hữu ích cho tất cả mọi người, chúng tôi cũng đã giới thiệu  liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật không áp dụng cho các trang web liên kết. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các báo cáo bảo mật của riêng mình khi chúng được truy cập cho mỗi trang web.
Về liên kết đến trường
Trường hợp muốn dán đường dẫn qua trang web khác, hãy trở về trang ngoài. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo với chúng tôi theo số điện thoại Học Viện Ngôn Ngữ Osaka 816-6707-2227
Xử lý thông tin cá nhân
Cùng với việc xữ lý thông tin cá nhân cố gắng tới mức tối đa để tránh làm rò rỉ thông tin.
Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được sữ dụng trong trang web này cấm được sữ dụng sao chép và mua bán với mọi hình thức.
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese