นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
การปกป้องข้อมูล และสิทธิ์การใช้ข้อมูลนี้ ครอบคลุมกิจกรรมที่อธิบายในข้อพึงระวังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหากฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูล ผู้ที่เข้าชมและกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียน ต้องทำความเข้าใจกฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูลดังกล่าว
กฎการปกป้องข้อมูล และสิทธิ์การใช้ข้อมูล
ขอบเขตที่ครอบคลุม
กฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูล จะควบคุมเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ แต่ไม่ครอบคลุมเว็บไซต์เชื่อมโยงที่กำกับดูแลด้วยนิติบุคคลอื่นๆ
เว็บไซต์นี้ได้ลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลและบริการข้อมูลแก่ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ กฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูลนี้ จะไม่ครอบคลุมลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆ เนื่องด้วย แต่ละเว็บไซต์จะมีกฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ที่เข้าชมจึงจำเป็นต้องศึกษากฎการปกป้องข้อมูลและสิทธิ์การใช้ข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์
การขอวางลิงค์ในเว็บไซต์ของทางโรงเรียน
ลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ จะถูกวางบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของทางโรงเรียน ก่อนวางลิงค์กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ Osaka Japanese Language Academy โทร : 816-6707-2227
การจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน จะได้รับการดูแล และป้องกันการเปียกน้ำ สูญหาย ฉีกขาด อย่างดีที่สุด
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนที่ได้จากการกรอกผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียน จะไม่มีการแสดง เสนอ ขาย หรือใช้ร่วมกันกับบุคคลที่สาม
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese