Triết lý giáo dục
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Triết lý giáo dục
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Triết lý giáo dục
Triết lý giáo dục
「一心精進」 đã trở thành lời nói tinh thần học tập của học sinh tại Học Viện Ngôn Ngữ Osaka.Mỗi ngày học cũng có những vất vả khó khăn, nhưng cũng có những lúc cảm giác thật trưởng thành.Kết quả của ngày hôm qua và hôm nay cho dù không thay đổi, nếu cố gắng học tập tại Học Viện Ngôn Ngữ Osaka, khi tốt nghiệp chắc chắn không chỉ có tiếng Nhật, bạn sẽ trở thành người thật thành công và trưởng thành.
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese