แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
คำศัพท์ญี่ปุ่น一心精進 อ่านว่า อิชชินโชจิน (การทำตามความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ) เป็นคำที่ตรงกับนักเรียนที่ตั้งใจขวนขวายความรู้คำหนึ่ง
ในการเรียนในบางครั้งรู้สึกลำบาก และบางครั้งก็รู้สึกถึงการพัฒนา แม้ว่าจะไม่เห็นความแตกต่างในการพัฒนาตนเองได้ในแต่ละวัน แต่หากตั้งใจเรียนที่ Osaka Japanese Language Academy (OJA) ทุกๆวัน เมื่อจบการศึกษาจะพบว่าตัวนักเรียนเองจะไม่ได้พัฒนาเพียงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น แต่รวมไปถึงกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น การสั่งสมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน นั้นคือ 一心精進 (การทำตามความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ)
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese