การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > การช่วยเหลือ ด้านการใช้ชีวิต > การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างอบอุ่น
ทีมงานของสถาบัน OJA จะช่วยเหลือทุกคนอย่างอบอุ่น ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงญี่ปุ่น
เราเสนอสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ
ทีมงาน OJA เดินทางไปรับนักเรียนถึงสนามบิน
ยินดีต้อนรับ
ทีมงาน OJA เดินทางไปรับนักเรียนถึงสนามบินนานาชาติคันไซ หลังจากนั้นจะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ทันที จึงไม่ต้องเป็นกังวลในการเดินทาง
ส่วนกิจกรรมที่ต้องติดต่อหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่น ทีมงาน OJA จะช่วยเหลือและสนับสนุน
ขึ้นทะเบียนพลเมือง
การใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนพลเมืองก่อน
ทีมงาน OJA จะพานักเรียนทุกคนไปสำนักงานเขตฮิระโนะ เมืองโอซากา เพื่อขอขึ้นทะเบียนพลเมือง
ใบรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา
ในการขอวีซ่าสำหรับการศึกษา ต้องใช้ใบรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทีมงาน OJA จะช่วยเหลือนักเรียนทุกคน
ประกันสุขภาพ
ในประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายบังคับให้พลเมืองทุกคนต้องเข้าระบบประกันสุขภาพ
นักเรียนต่างชาติทุกคน จึงต้องเข้าระบบประกันสุขภาพด้วยเช่นกัน ระบบประกันสุขภาพ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงสุด 70% ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของประกันสุขภาพ
ช่วยเหลือและสนับสนุนสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกคน
ตรวจสุขภาพ
เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนจะจัดการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ เป็นประจำทุกปี
ประกันอุบัติเหตุ
ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อดูแลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกับนักเรียนต่างชาติทุกคน
จัดเตรียมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน
บัญชีเงินฝากธนาคาร
เราจะเปิดขึ้นนักเรียนบัญชีธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิธนาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบ OJA พนักงานจะสนับสนุนคุณดังนั้นโปรดไม่ต้องกังวล
ทำสัญญากับ บริษัท โทรศัพท์มือถือ
พนักงาน Oja จะสนับสนุนวิธีการที่สัญญาของคุณถ้าคุณต้องการโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
การให้เช่าจักรยานฟรี
OJA มีบริการให้เช่าจักรยานฟรีสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อเรียลไทม์
OJA รายชื่อผู้รับจดหมาย
เราจะขอให้คุณลงทะเบียนรายชื่อผู้รับจดหมายโรงเรียนซึ่งคุณสามารถได้รับการติดต่อจากโรงเรียนในเวลาจริง
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese