แนะนำวิชาเรียน
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > แนะนำวิชาเรียน
ホーム
年間スケジュール
講師紹介
生活サポートスタッフ
日本での住まい
日常生活サポート
学生の1日
学生紹介
周辺情報
日本文化の体験
理事長メッセージ
生活サポーター
地図・アクセス
周辺案内
教育理念
大阪日本語アカデミーブログ「ココログ」
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
Facebook
คอร์สสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือทำงานในบริษัท
ด้วยจำนวนนักเรียนที่น้อย เข้าใจง่าย และสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นที่นิยม
ห้องเรียน
คอร์สสำหรับศึกษาต่อ
คอร์สสำหรับการศึกษาต่อ ด้วยเป้าหมายของการศึกษาต่อ และระยะเวลาเปิดภาคเรียน จึงแบ่งออกเป็น 3 คอร์ส
ชื่อหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร เงื่อนไขในการเข้าเรียน

คอร์ส 2 ปีสำหรับศึกษาต่อ

คอร์ส 2 ปีสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือทำงานในบริษัท (เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายน / จบการศึกษาในเดือนมีนาคม) ต้องสอบผ่านชนิดใดชนิดหนึ่งด้านล่างนี้
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N5
 • J-TEST ระดับF
 • NAT-TEST ระดับ5

คอร์ส 1.5 ปีสำหรับศึกษาต่อ

คอร์ส 1.5 ปีสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือทำงานในบริษัท (เปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม / จบการศึกษาในเดือนมีนาคม)

คอร์ส 1 ปีสำหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คอร์ส 1 ปีสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น(เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายน / จบการศึกษาในเดือนมีนาคม) ต้องผ่าน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N2
นักเรียนสามารถเลือกเรียนใน 4 คลาสตามความสามารถทางภาษา และเป้าหมายของการศึกษา
ชั้นเรียน
แต่ละคลาส จะมีอาจารย์ประจำห้องและอาจารย์ประจำวิชา แนวการสอนจะเป็นไปตามระดับเนื้อหา การสอนจะใช้หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ รวมด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่ แนะแนวการศึกษาเท่านั้น ทางโรงเรียนจะแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างละเอียดด้วย
ชั้นเรียน เป้าหมายของชั้นเรียน
คลาสระดับต้น 6 เดือน
 • การอ่านเขียนตัวอักษรฮิราคะนะและคาตะคานะ ตามเสียงในภาษาญี่ปุ่น 50 เสียง (ระดับต้น ครึ่งแรก)
 • ตัวอักษรคันจิ คำศัพท์ และรูปประโยค ตามการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N5 สามารถสร้างประโยคอย่างง่ายได้ (ระดับต้น ครึ่งแรก)
 • สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันในระดับพื้นฐานได้(ระดับต้น ครึ่งหลัง)
 • สามารถสร้างหรืออ่านเรียงความที่ใช้ศัพท์และไวยากรณ์ที่เรียนในครึ่งแรก พร้อมกับการใช้คำบุพบทและคำสันธานในการเชื่อมประโยค (ระดับต้น ครึ่งหลัง)
 •  เรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์ ตามการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 รวมไปถึงสามารถสื่อสารในระดับพื้นฐาน(ระดับต้น ครึ่งหลัง)
คลาสระดับกลาง 6 เดือน
 • สร้างความสามารถในการอ่านบทความที่ยาวมากขึ้น พร้อมกับทบทวนรูปแบบประโยคและคำศัพท์ในระดับต้น (ระดับกลาง ครึ่งแรก)
 • เรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์ ตามการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N3 และใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการฝึกสนทนา(ระดับกลาง ครึ่งแรก)
 • สร้างความสามารถในการอ่านบทความที่มีความยาวระดับกลาง และระดับสูงตามระดับ N2, N3 (ระดับกลาง ครึ่งหลัง)
 • เรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์ ตามการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N2 และใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการสร้างบทสนทนา(ระดับกลาง ครึ่งหลัง)
 • สร้างความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและความคิดของตนเอง ได้อย่างเป็นระบบ(ระดับกลาง ครึ่งหลัง)
คลาสระดับสูง 6 เดือน
 • เตรียมพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนต่างชาติ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N1 (ระดับสูง ครึ่งแรก)
 • เรียนคำศัพท์ ไวยากรณ์ ตามการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N1,2 และใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการฝึกสนทนา(ระดับสูง ครึ่งแรก)
 • สามารถเข้าใจ และจับประเด็นสำคัญของผู้เขียน ของบทความที่มีความยาวระดับกลาง และระดับสูงตามระดับ N1(ระดับสูง ครึ่งหลัง)
 • เรียนบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ สร้างความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในทุกๆสถานการณ์ได้อย่างราบรื่น
 • เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ(ระดับสูง ครึ่งหลัง)
คลาสระดับ S 6 เดือน
 • เรียนคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น ในหนังสือพิมพ์ หรือนวนิยาย สร้างความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาเอกสารทางวิชาการ
 • เข้าใจการใช้ภาษาในการสร้างเอกสารวิชาการ และสร้างแผนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาได้
 • ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ ในการทำงาน หรือ เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย
ชั่วโมงเรียนแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่น
ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตร โดยมีชั่วโมงเรียนแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้สนทนากับนักเรียนหรือคนทำงานชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง และช่วยเสริมสร้างทักษะการสนทนาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ชั่วโมงเรียน
ในแต่ละคลาส จะจัดการเรียนการสอน ตามตารางด้านล่าง
วันจันทร์ – วันศุกร์ อาทิตย์ละ 20 คาบเรียน (ชั่วโมงเรียนใน 1 ปี 760 คาบเรียน)
เรียนช่วงเช้า คาบเรียนที่ 1 9:00 ~ 9:45
คาบเรียนที่ 2 9:55 ~ 10:40
คาบเรียนที่ 3 10:50 ~ 11:35
คาบเรียนที่ 4 11:45 ~ 12:30
เรียนช่วงบ่าย คาบเรียนที่ 1 13:00 ~ 13:45
คาบเรียนที่ 2 13:55 ~ 14:40
คาบเรียนที่ 3 14:50 ~ 15:35
คาบเรียนที่ 4 15:45 ~ 16:30
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Contact us
2-2-12 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese