Form yêu cầu tài liệu
Hướng dẫn trường học Cơ sở trường học Chương trình giảng dạy Hỗ trợ sinh hoạt Hướng dẫn tuyển sinh Borchure Inquiry
Home > Form liên hệ
HOME
Yearly Schedule
Teacher Introduction
School Life Support Staff
Accomodations
Daily lives support
Students livin of one day flowchart
students introduction
School Surrounding Area Information
Japanese Culture Experience
Meassage from Chairman
We supoort OJA!!
地図・アクセス
school surrounding area information
education philosophy
BLOG
Facebook
オンライン日本語教育「Japnaeasy」
日本留学生大学大学院進学支援協会
Liên hệ với chúng tôi qua email, xin vui lòng liên hệ với các hình thức sau đây
Liên hệ qua điện thoại+816-6707-2227Làm việc từ ngày thứ 2~thứ 6, từ 10 giờ~ 5giờ chiều
Điền đầy đủ thông tin điện thoại, mail, theo yêu cầu bên trên với địa chỉ email contact@oja.jp

yêu cầu
Nhập thông tin
Xác nhận thông tin
Hoàn thành
Form liên hệ
Tên họ
Phiên âm
Giới tính Nam  Nữ
Năm sinh Tuổi
Quốc tịch
Địa chỉ
Địa chỉ E-mail

Để kiểm tra thông tin. Vui lòng nhập lại lần nữa
Số điện thoại
Nội dung câu hỏi
   
Page Top
お問い合わせ 資料請求
 
Liên hệ
Hộp thư số 547-0015,Số 2-2-12,Nagaharanishi, Quận Nagayoshi Hirano ,Thành phố Osak
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
VietnamesechineseEnglishJapanese