แบบฟอร์ม ติดต่อ สอบถาม
แนะนำ โรงเรียน สถานที่ต่างๆในโรงเรียน หลักสูตร การช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต การรับสมัคร ขอเอกสาร ข้อมูล
Home > แบบฟอร์ม ติดต่อ สอบถาม
ホーム
เกี่ยวกับ Oja
ตารางกำหนดการใน 1 ปี
แนะนำอาจารย์
แนะนำพนักงาน
ที่อยู่
การช่วยเหลือด้านชีวิตประจำวัน
ทุนการศึกษา
นักเรียนของ OJA
ตารางการใช้ชีวิตของนักเรียนใน 1 วัน
อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนะนำนักเรียน
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการดำเนินชีวิต
แนะนำ บริเวณ โรงเรียน
การสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นของนักเรียน
ข้อความ
สารจากผู้บริหารสถาบัน
พวกเราคอยให้กำลังใจ
scholarship
แผนที่ ที่อยู่
แนะนำบริเวณโรงเรียน
แนวการสอนตั้งใจเป็นหนึ่งเดียว
บล็อกสาธารณะ
Facebook
Assistance Association for graduate school students in Japan
สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ หลังจากกรอกข้อมูลในหัวข้อสำคัญแล้ว กรุณาส่งมาที่อีเมลล์ contact@oja.jp

is required field. (สำคัญ)
กรอกข้อมูล
ยืนยันข้อมูล
การส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
แบบฟอร์ม ติดต่อ สอบถาม
ชื่อ
อักษรแทนเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่น (ฟุริคานะ)
เพศ ชาย  หญิง
อายุ ปี
สัญชาติ
ที่อยู่
อีเมลล์

กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง เพื่อการยืนยัน
เบอร์โทรศัพท์
เนื้อหาที่ต้องการสอบถาม
   
Page Top
ติดต่อสอบถาม ขอเอกสารข้อมูล
 
Contact us
12-2-2 nagaharanishi nagayoshi hiranoku ,Osaka City, Osaka 547-0015 Japan
TEL:+81-6-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp

お問い合わせ
547-0015 大阪市平野区長吉長原西2-2-12
TEL:06-6707-2227
E-mail:contact@oja.jp
URL:http://www.oja.jp
ThailandVietnamesechineseEnglishJapanese